z dnia 25 maja 2018 r.

Serwisu internetowego www.4fitstudio.pl

 1. Administratorem danych osobowych jest firma 4fitstudio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 49, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Krakowa, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000758006, NIP: 7343565685, Regon: 381819041, tel. +48 666 282 222. Kontakt z 4fitstudio w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: info@4fitstudio.pl
 2. W celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi/rozpatrzenia reklamacji/ przesyłania powiadomień e-mail/ wystawienia faktury/administrowania serwis 4fitstudio przetwarza takie dane osobowe (odpowiednio – zależnie od zakresu danych jaki został podany przez Klienta), jak:
  • adres e-mail
  • imię i nazwisko
  • nr. telefonu
 3. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
 4. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).
 5. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest 4fitstudio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 49, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Krakowa, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000758006, NIP: 7343565685, Regon: 381819041, tel. +48 666 282 222. , zwana dalej: „ 4fitstudio ”.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • W ramach Serwisu www.4fitstudio.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
  • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.